Blog»Novinky » Většina virtuálních operátorů [...]

Většina virtuálních operátorů v Evropě funguje stejně jako BLESKmobil

V listopadu 2012 začal v České republice nabízet své služby první mobilní virtuální operátor (MVNO) – BLESKmobil. Využil k tomu síť a know-how společnosti Telefónica Czech Republic.

V případě BLESKmobilu jde o nejběžnější podobu virtuálního operátora, kde samotný produkt, tj. poskytování služeb v mobilní síti, dodává hostující operátor. Virtuální operátor pak zajišťuje marketing a prodej produktu - proto se někdy také označuje jako brandovaný přeprodejce (branded reseller). Právě tento typ virtuálního operátora je pro svou jednoduchost, a tedy i rychlost vzniku takového virtuálního operátora, nejrozšířenější. Tři čtvrtiny (přesně 76 procent) virtuálních operátorů v Evropě fungují na tomto principu. Také díky tomu jsou v některých zemích i desítky virtuálních operátorů, kteří oslovují i relativně malé cílové skupiny – například fanoušky určitého sportovního klubu, různé minority či profesní skupiny.

Více vlastních služeb za cenu investic

Složitější formy virtuálního operátora už vyžadují významné investice do části infrastruktury. Takových virtuálních operátorů, kteří provozují třeba i vlastní účtovací systém, je pouze 24 procent. Někdy se tato skupina ještě dělí na střední variantu, kdy virtuální mobilní operátor zajišťuje kompletní péči o, a tzv. komplexní variantu, kdy má virtuální operátor ve svém vlastnictví zároveň i část sítě – například vlastní ústředny. V takovém případě si od hostujícího operátora kupuje pouze přístup ke koncovým uživatelům v podobě pokrytí mobilním signálem.

Existuje ještě speciální varianta tzv. zprostředkujícícho virtuálního operátora – MVNE (mobile virtual network enabler). Ten může využívat síť třeba i několika operátorů, má vlastní zařízení a své služby následně nabízí dalším virtuálním operátorům, kteří je prodávají pod vlastními značkami (tedy jako brandovaní přeprodejci).

Různé varianty virtuálních operátorů jsou shrnuty zde.