Blog»Novinky » Virtuál ha-loo je připraven na sp [...]

Virtuál ha-loo je připraven na spuštění

Společnost ha-vel internet, provozovatel virtuálního operátora ha-loo, s radostí touto cestou oznamu-je, že je připravena k poskytnutí mobilních služeb. Veškeré informace ohledně cen a podmínek bude management společnosti prezentovat na tiskové konferenci dne 17.6.2013. Časový rozvrh se oproti původní informaci posunul o 4 dny v závislosti na doladění posledních detailů služby s partnerem.
logo ha-loo mobil

„Naše společnost je plně připravena poskytnout službu ha-loo mobil našim zákazníkům, samozřejmě i v kombinaci s oblíbenou službou ha-loo pevná. Start je připraven, služby jsou implementovány do našich systémů a k dispozici máme 30.000 čísel, které jsou připraveny pro naše zákazníky. Se spuštěním služby nabídneme zákazníkům levnější služby, než všichni stávající virtuální operátoři, tím se staneme jedno-značně nejlevnějším virtuálním operátorem na trhu. Hlavní výhodou pro naše zákazníky bude vteřinová tarifikace, která zásadně zvýhodňuje volání oproti ostatním tarifům s tarifikací 30+1, 60+1 či dokonce 60+60. Zákazníci se mohou těšit i na datové balíčky, které máme připraveny.“ Uvedl Pavel Halfar, gene-rální ředitel společnosti ha-vel internet s.r.o.

Spolu s představením služby má ha-vel připraveny i soutěže o velmi zajímavé ceny, které budou spuš-těny na rádiu Kiss, Facebooku (Mobile ha-loo) a webových stránkách www.ha-loo.cz

Služba ha-loo v podobě pevné linky byla spuštěna již v roce 2005. Po dobu osmi let nabízí zákazníkům levné volání v rámci ČR, ale i do zahraničí. „Zákazníci ha-loo mobil se mohou těšit i na skvělé ceny volání do zahraničí, které již desítky tisíc zákazníků pevných linek denně využívá. Připravujeme pro ha-loo mo-bil, ale i ha-loo pevná, speciální zónu evropských zemí. Díky tomu budou moci naši zákazníci volat levně v rámci naší republiky a do evropských zemí. Zákazník při volání do zahraničí v nákladech pocítí mini-mální rozdíl mezi místním hovorem nebo třeba voláním do Německa či Polska.“ Uvedl Petr Borecký, marketingový ředitel.