Blog»Novinky » Přenos čísel potrvá jen čtyři [...]

Přenos čísel potrvá jen čtyři dny.

Tak se domluvili mobilní operátoři v Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS). Pro převod si stanovili nová pravidla. V případě, že si klient chce ponechat své stávající mobilní číslo a přechází ke konkurenčnímu operátorovi, bude proces převodu trvat maximálně 4 dny. Zkrácení lhůty požadovala již Evropská komise a v ČR přímo ČTÚ. Dosud to podle zákonné lhůty na převod čísla bylo 21 dní.

Aby vše proběhlo bezchybně a včas, z pohledu zákazníka, který o přenos čísla požádá, je nezbytně nutné, aby každý poskytovatel mobilních služeb postupoval podle jasně stanovených pravidel,“ říká prezidentka APMS Michaela Vrbová Renčínová.

Abychom byli schopni garantovat tuto službu na tak vysoké úrovni, musí pravidla platit pro všechny stávající, ale také pro všechny nové poskytovatele mobilních služeb. Jde o souhru tří stran, zákazník – operátor – operátor, přičemž technická náročnost leží právě mezi dvěma operátory. Nelze připustit, aby jeden operátor byl procesu schopný, druhý ne a ve výsledku by to odnesl koncový zákazník,“ dodává Renčínová.

Závazná pravidla budou schválena během několika dnů. Postup asociace dle slov její ředitelky znamená, že se operátoři dokáží dohodnout i přes jinak dravé soupeření. Právě letos jsou přenosy čísel aktuálnější než kdy jindy. Operátoři do svých sítí vpustí na dvě desítky virtuálů, kteří budou lákat na nové a levnější tarify. Podle údajů ČTÚ přenesli uživatelé od roku 2006 už 1 500 000 čísel.