Blog»Novinky » Prohlášení operátora Adagio Mob [...]

Prohlášení operátora Adagio Mobile

Vážení zákazníci společnosti ADAGIO MOBILE s.r.o.

Dovolte, abychom Vás seznámili s nastalou situací. 27 dubna jsme převzali obchodní podíl ve společnosti Adagio mobile s.r.o. Vzhledem k tomu, že během posledních dní jsme zjistili závažné nedostatky v řízení společnosti a možné porušení zákona 90/2012 Sb., požádali jsme ke dni 5.5.2015 Český telekomunikační úřad o dočasné přerušení komunikační činnosti.

Spolu s tím došlo k přerušení poskytovaných mobilních služeb. Až do obnovení činnosti společnosti budou v síti Adagio mobile umožněny pouze příchozí hovory a příchozí SMS.

Všichni zákazníci, kteří požádají o přechod k jinému operátorovi, obdrží ČVOP v zákonném termínu.

Nový kontaktní údaj: info@adagiomobile.eu