Blog»O virtuálních operátorech » Co je Branded reseller?

Co je Branded reseller?

Virtuální operátor typu Branded reseller je na operátorovi, který mu propůjčuje svou infrastrukturu, ze všech druhů MVNO nejzávislejší. Samotný virtuál zajišťuje jen značku, propagaci a případně prodej. Smlouva se uzavírá přímo s hostitelským síťovým mobilním operátorem. Takovýto typ modelu virtuálního operátora je vhodný zejména pro společnosti s velkým marketingovým zásahem s potenciálem mnoha klientů.

Specifickou skupinou mezi Branded resellery jsou obchodní značky, které vlastní přímo operátoři poskytující infrastrukturu. V našich podmínkách jsou to například Kaktus od T-Mobile nebo Oskarta spadající pod Vodafone.