Časté dotazy

Kde najdu mapu pokrytí signálem?

U každého operátora naleznete v jaké síti působí, podle toho pak vyberete danou mapu. Mapu pokrytí signálem naleznete zde.

Kdo je to MVNO?

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) je mobilní virtuální operátor, který nabízí své hlasové a datové služby pod vlastní obchodní značkou. Využívá k tomu síť či služby svého hostitelského operátora.

Co to je MVNA?

MVNA (Mobile Virtual Network Agregator) je operátor, který nabízí velkoobchodně mobilní datové služby dalším subjektům, kteří je jako virtuální operátoři (MVNO) poskytují svým koncovým zákazníkům pod vlastní obchodní značkou.

Dodavatelem mobilních síťových služeb pro MVNA je hostitelský mobilní operátor MNO (Mobile Network Operator), se kterým má MVNA uzavřenou smlouvu, na jejíž základě jsou služby dále poskytovány.

Co je to zúčtovací období?

Zúčtovací období začíná vždy dnem aktivace služeb a trvá jeden kalendářní měsíc. Poté vám bude vystavena faktura, kterou je potřeba uhradit do uvedeného data.

Co znamená tarifikace 60+1 nebo 60+60?

60+1 znamená, že zaplatíte nejdříve minutovou sazbu a po 1. minutě platíte po vteřinách. 60+60 znamená, že platíte za každou započatou minutu.

Jak to bude probíhat, když podepíšu s virtuálním operátorem smlouvu např. na 2 roky a on za půl roku skončí?

V takovém případě máte možnost zažádat o ČVOP, které Vám operátor musí vystavit. Poté můžete libovolně přejít k jinému poskytovateli.

Jak nastavím síť v pohraniční oblasti?

Pokud se nacházíte v zahraničí nebo v oblastech, kde již dosahuje signál zahraničního operátora, můžete si ve vašem telefonu vybrat, jakého mobilního operátora budete využívat. V závislosti na typu telefonu může být nastaven automatický výběr sítě operátora s nejsilnějším signálem. Pokud se pohybuje v pohraničních oblastech a chcete zůstat připojeni do sítě svého operátora, doporučujeme přepnout nastavení výběru signálu na ruční. Bližší informace o této funkci naleznete v uživatelské příručce k vašemu přístroji.

Jak nastavit přesměrování hovorů?

Přesměrování hovorů závisí na vašem konkrétním telefonu. Bližší informace o této funkci naleznete v uživatelské příručce k vašemu telefonu. Nastavit lze obvykle podmíněné a nepodmíněné přesměrování:

Nepodmíněné přesměrování: Všechny příchozí hovory budou automaticky přesměrovány na vámi zadané číslo nebo do hlasové schránky.

Podmíněné přesměrování: K přesměrování dojde, pouze pokud například nezvedáte telefon, máte právě obsazeno nebo se nacházíte mimo signál. V případě, že hovory přesměrujete na jiné číslo, budou přijaté hovory účtovány jako byste vy sami volali z čísla, ze kterého hovor přesměrováváte.

Je možné zablokovat telefonní číslo konkrétního volajícího?

Blokování čísel konkrétních volajících je možné provést přímo v rámci nastavení mobilního telefonu, pokud tuto funkci podporuje. V případě absence této funkce v telefonu volejte přímo svému mobilnímu operátorovi.

Systém mého telefonu napadl vir, jak mám postupovat?

Pokud máte podezření na infikaci operačního systému svého telefonu virem, je nutné kontaktovat autorizovaného prodejce vašeho mobilního telefonu, případně konzultovat rady z odborných diskuzních skupin na internetu.

FUP - co to znamená?

FUP bývá označován jako limit přenesených dat. Po jeho dosažení ale nejste od internetu zcela odpojeni, jen se výrazně sníží rychlost připojení.

Jak podat výpověď?

Pokud máte předplacenou kartu, je přechod snadnější, nemusíte podávat písemnou výpověď. Stačí si u svého současného operátora zažádat o ČVOP a následně přejít s tímto číslem k novému poskytovateli. Viz Přenesení čísla

V případě, že máte se svým současným operátorem podepsanou smlouvu na dobu neurčitou, podejte řádnou písemnou výpověď. Výpověďní lhůta v takovémto případě trvá 30 dní ode dne doručení. Po skončení lhůty získáte ČVOP a můžete přejít k jinému poskytovateli.

V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou doporučujeme přejít k jinému operátorovi až po jejím uplynutí. To pro vás znamená dát svému současnému poskytovateli předem vědět, že si nepřejete smlouvu prodloužit. Pro případ, že se rozhodnete smlouvu ukončit ještě před jejím vypršením, je nutné počítat s případnými sankcemi ze strany operátora. Poskytovatel po Vás může požadovat až pětinu zbývajícího paušálu, případně měsíčního plnění. Toto vyplývá z § 63 odst. 1 písmeno p) zákona o elektronických komunikacích.

Ztráta SIM karty

V případě ztráty z důvodu krádeže, kontaktujte operátora s žádostí o blokaci. Pokud máte paušál, není pro operátora problém vystavit vám novou SIM kartu. Většina má však blokaci a vystavení nové karty zpoplatněno, jsou ale i tací, kteří mají tyto služby zdarma.

Pro případ, že ztratíte předplacenou kartu, budete potřebovat originální obal od karty s PIN a PUK kódem.

Jak často musím dobíjet kredit?

Nutnost dobíjet kredit je u každého operátora individuální. Většnou se pohybuje v rozmezí 6-ti až 12-ti měsíců.

Jak zablokovat SIM kartu?

Pro zablokování SIM karty musíte zavolat na infolinku vašeho operátora a nahlásit ztrátu, případně jiný důvod, který vás k tomuto kroku vede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 23. května 2015