Slovník

3

3G - zkratka pro třetí generaci mobilních telefonů. Služby spojené s touto generací představují schopnost přenášet jak hlas, tak data. U nás nejznámnějším standardem 3G sítí je UMTS, ale ve světě existují i další jako například W-CDMA nebo CDMA2000.

4

4G - 4. generace standardů mobilních telefonů a sítí. Jedná se o nástupce 3G standardů. 4G standardy umožňují plnohodnotné připojení tabletů, notebooků a dalších podobných zařízení na internet prostřednictvím mobilních sítí. Umožňují využívat i tak na přenos dat náročné služby, jako jsou HD mobilní TV a 3D TV, videokonference nebo síťové hry. Mezi 4G standardy patří například LTE.

A

Android - operační systém pro mobilní zařízení, chytré telefony, PDA, navigace a tablety. Android slouží jako mozek takového zařízení. Díky němu je možné si například do telefonu stahovat různé zajímavé aplikace a telefon ovládat. Patří mezi jeden z nejčastěji využívaných operační systémů chytrých telefonů.

ARPU - z anglického Average Revenue Per User/Unit. Udává průměr celkových ročních tržeb operátora na jednoho uživatele mobilní sítě.

B

Bezplatná linka - je číslo začínající předvolbou 800. Volající volá zdarma, hovor je účtován volanému. Většina firem využívá bezplatné linky pro poskytování servisu pro zákazníky, objednání služeb a všude tam, kde je potřeba jedno celorepublikové číslo. Pravděpodobnost využívání takové linky zvyšuje i to, že klient volá bez svých nákladů.

Bílá linka - je virtuální číslo směrované na telefonní linku. Firmy tak využívají stejné číslo pro klienty z celé republiky. Jedná se o snadno zapamatovatelné číslo s možností výběru.Volání platí volající. Bílou linku poznáte podle předvolby 840, 841 nebo 848.

Bluetooth - typ bezdrátové komunikace propojující dvě a více elektronických zařízení. Díky bluetooth můžete přenášet zdarma data mezi mobilními telefony nebo třeba počítačem a to bez připojení kabelu. Sdílet tak můžete hudbu i fotografie.

BTS - základnová převodní stanice (Base Transceiver Station - BTS, v odborném slangu bétéeska) je vysílač a přijímač radiových signálů.

C

CDR - detailní záznam o konkrétním hovoru (z anglického Call Detail Record).

Centrální databáze přenesených mobilních čísel - je databáze přenesených mobilních čísel, nezbytná pro zajištění správného směrování při volání na přenesená mobilní telefonní čísla.

Č

Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele (ČVOP) -  jde o identifikační číslo výpovědi služeb na přenášeném čísle u opouštěného poskytovatele služeb, které potvrzuje podání platné výpovědi u opouštěného poskytovatele. Je důležitým bezpečnostním prvkem zabezpečujícím, že přenos čísla u opouštěného i přejímajícího operátora řeší účastník, který je oprávněn o proces požádat.

D

DCH - Data Clearing House. Výpočetní centrum zajišťující správné vyúčtování služeb mobilních operátorů. Na světě existují 4 hlavní DCH centra využívaná většinou operátorů (údaj platný k září 2012).

Doba hovoru - je ve skutečnosti délka trvání spojení, která je důležitá při účtování hlasových služeb a počítá se od sestavení spojení. Podle délky hovoru účtují operátoři cenu za poskytnutou službu, ta samozřejmě záleží na tarifu, který máte nastaven a je důležitá i při čerpání volných minut.

Downlink - z pohledu uživatele: downlink = stahování dat, uplink = odesílání dat

E

EDGE - Standard EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) je po GPRS dalším vývojovým stupněm v technologii GSM. Při stejné konfiguraci telefonu umožňuje, ve srovnání s GPRS, docílit téměř trojnásobné maximální rychlosti přenosu dat.

F

FUP - zkratka z anglického Fair User Policy. FUP je datové pásmo, které sdílí více uživatelů, zamezující tomu, aby jeden z uživatelů omezoval ostatní. Označuje datový limit pro stahování dat, po jehož vyčerpání docházíke zpomalení nebo úplnénu zastavení přenosu dat. Tato služba se většinou využívá právě u mobilních internetových připojení.

G

GPRS - (z anglického General Packet Radio Service) je služba, která umožňuje uživatelům GSM mobilních telefonů přenos dat a připojení k internetu a dalším sítím. Na rozdíl od služby CSD, která ji předcházela, je GPRS založená na paketovém přenosu dat, který umožňuje lepší využití dostupných prostředků a také účtování podle objemu přenesených dat.

GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci je nejrozšířenější standard pro mobilní telefony na světě.

GSMA - (GSM Association) je světová asociace mobilních operátorů a dalších společností, jejímž cílem je standardizace a pomoc při zavádění a propagaci GSM technologií. Byla založena v roce 1995.

H

Helpdesk - linka technické podpory, která slouží jako technická pomoc na telefonu. Na tuto linku se obracíte zejména, když potřebujete pomoci s nastavením, či jiným problém. Na help desku je možné získat také informace např. o plošných výpadcích.

Hlasová schránka - záznamová schránka virtuálně zřízená na ústředně, která nahrazuje bez pořízovacích nákladů původní záznamníky s kazetami. Vzkazy z hlasové schránky si uživatel vyzvedává zavoláním na speciální přístupové číslo. Cena této služby je stanovena dle konkrétního operátora.

HLR - Home Locator Register. Databáze operátora s informacemi o jednotlivých zákaznících, jejich aktivovaných službách, poloze atp.

HPMN - mobilní operátor jehož jsem zákazníkem (tzv. mateřský operátor). Z anglického Home Public Mobile Network.

HSDPA - (High-Speed Downlink Packet Access). Jedná se o vylepšení technologie UMTS. Oproti původní UMTS zvyšuje HSDPA podstatně přenosovou rychlost pro downlink.

I

IMEI - z anglického International Mobile Equipment Identity. Jedná se o jedinečné identifikační číslo každého zařízení fungujícího v mobilní síti (telefony, tablety atp.). Na rozdíl od IMSI se IMEI vztahuje k přístroji nikoliv k SIM kartě.

IMSI - z anglického International Mobile Subscriber Identity. Jedná se o jednoznačnou celosvětovětově standardizovanou identifikaci uživatele mobilních sítí. Každý uživatel (SIM karta) má svůj jedinečný IMSI kód, který se používá k přenosu informací o uživateli v rámci mobilní sítě i mezi sítěmi navzájem.

Internet do mobilu - internetové připojení pro chytré telefony, díky němuž budete mít  přístup k funkčnosti aplikací, emailu či prohlížení internetových stránek. Můžete si tak stahovat do telefonu hry, tapety, zvonění nebo libovolně surfovat. Některé telefony tuto službu potřebují také pro funkčnost navigace.

Interní paměť - vnitřní zabudovaná paměť, kterou nelze nijak vyjmout. Pokud je interní pamět nedostatečná, lze ji rozšířit externí pamětí, což u mobilních telefonů umožňují nejčastěji paměťové karty.

iOS - iOS je operační systém vytvořený společností Apple pro její mobilní zařízení.

IOT - velkoobchodní ceník (z anglického Inter Operator Tariff).

ISP - poskytovatel internetových služeb (z anglického Internet Service Provider).

K

kb/s - tato zkratka znamená Kilobit za sekundu. Je to jednotka udávající přenosovou rychlost, často používaná při udávání rychlosti
internetu. Někdy se setkáte i s druhou formou zápisu Kbit/s, avšak tato varianta je používána častěji.

L

LTE - (zkratka z anglického 3GPP Long Term Evolution) je technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích. Teoretická rychlost stahování (downlink) je 172,8 Mbps a odesílání (uplink) 57,6 Mbps. V komerčním provozu se v ČR tato technologie poprvé objevila na podzim roku 2012.

M

Mapa pokrytí - zobrazuje sílu a dostupnost signálu na určitém místě pro určitou datovou nebo mobilní síť, viz. Mapy pokrytí.

mb/s - jedná se o zkratku udávající přenosovou rychlost. 1 Mb/s = 1024 kb/s

MMS - multimediální zpráva odeslaná z mobilního telefonu. MMS zprávy umožňují odeslat z telefonu obrázek, fotografii nebo dlouhou textovou zprávu.

Mobile Originated - odchozí hovor (často se používá zkratka MO).

Mobile Terminated - příchozí hovor (často se používá zkratka MT).

Mobilní aplikace - jsou jednodušší programy přímo pro chytré telefony s možností online aktualizace. Na trhu jich nalezneme mnoho, záleží na každém, jaká mobilní aplikace ho zaujme. Sledovat tak můžete například vývoj počasí, dopravu, doručování balíku nebo se
připojit on-line ke svému internetovému bankovnictví.

Mobilní telefon - je telefon s možností volání z volného prostoru pomocí mobilního signálu.

Mobilní volání - je hovor uskutečněný prostřednictvím mobilního telefonu pomocí signálu. Cena je účtována dle nastaveného tarifu na odchozím čísle a druhu volání. Pokud není mobilní telefon v dosahu signálu, nelze hovor uskutečnit. Ze zahraničí je mobilní volání umožněno pomocí služby roaming.

Modrá linka - je využívána nejčastěji jako infolinka, kde si cenu hovoru si mezi sebe dělí volaný s volajícím. Modrou linku poznáte podle předvolby 844.

N

NFC - (z anglického Near Field Communication) je technologie určena pro bezdrátový bezpečný přenos dat na krátké vzdálenosti (do 5 cm). Na rozdíl od Bluetooth nebo Wi-Fi komunikace neprobíhá přenos dat prostřednictvím rádiového vysílání, ale na základě elektromagnetické indukce což minimalizuje riziko odposlechu komunikace.

NMT - (Nordic Mobile Telephony) byl první plně automatický systém mobilní telefonie. Využíval analogovou technologii označovanou jako první generace (1G) v pásmu 450 MHz a později též 900 MHz. První komerční síť NMT byla uvedena do provozu v roce 1981 v Saudské Arábii. V České republice provozovala síť NMT mezi lety 1991 a 2006 společnost Eurotel.

O

Originace - zahájení hovoru. Místo, kde hovor začíná (tedy tam, kde se nachází volající účastník).

P

Portace - odborný termín pro proces přenosu čísla.

Poskytovatel mobilních služeb - podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

Poskytovatel služeb - podnikatel nabízející mobilní telekomunikační služby jednotlivým koncovým účastníkům.

Přenesení čísla - technický proces přechodu účastníka k jinému poskytovateli služeb, při kterém si účastník ponechává své telefonní číslo. Předmětem přenesení čísla není přenesení služeb aktivovaných u původního poskytovatele. Důležité také je, že u původního (opouštěného) poskytovatele a nového (přejímajícího) poskytovatele nedojde ke změně účastníka (osoba ukončující a uzavírající smlouvu).

S

Síťový operátor - podnikatel zajišťující mobilní komunikační síť pro sebe jako poskytovatele mobilních služeb koncovým účastníkům, či pro ostatní poskytovatele, se kterými má uzavřenu smlouvu o přístupu k síti. Síťový operátor zajišťuje za poskytovatele umístěné ve své síti komunikaci s ostatními poskytovateli a centrální databází.

V

VoIP - technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.