Blog»Qa_faqs»Jakým způsobem lze provést zruš [...]

Pokud si přejete ukončit využívání našich služeb, je potřeba zaslat písemnou výpověď na adresu naší společnosti MAXPROGRES mobile, s.r.o., Traťová 1, Brno, 619 00. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď.

Posted in: Časté dotazy k 99mobile