virtualdream
Název operátora: VirtualDream
Stav: funguje 
Využívá síť: T-Mobile
Virtual Dream tarify

Virtualdream balíčky SMS a data

  • Virtuálního operátora VirtualDream provozuje společnost Virtual Dream s.r.o.
  • Naleznete zde

 

Aktualizováno: 3. srpna 2015